Thị trưởng Chicago cho rằng việc chấp nhận tiền điện tử là điều không thể tránh khỏi!

Theo một bài viết trên Forbes, thị trưởng thành phố Chicago là Rahm Emanuel đã tuyên bố rằng ông thấy việc chấp nhận tiền điện tử là không thể tránh khỏi. Emanuel cho rằng các cuộc khủng hoảng tài chính, giống như ở Venezuela, cuối cùng sẽ buộc mọi người từ chối tiền tệ fiat quốc gia để tồn tại. Emanuel dường như đang ám chỉ Bitcoin và các loại tiền

Xem tiếp