Proof of Work là gì?

Việc tạo ra giao thức Proof of Work (PoW), tạm dịch là bằng chứng làm việc để đạt được sự đồng thuận giữa các thiết bị trên một mạng phân tán được cho thuộc về công của người sáng lập Bitcoin. Satoshi Nakamoto đã đặt nền tảng cho blockchain bằng việc tạo ra giao thức PoW. Vậy Proof of Work là gì, cùng tìm hiểu trong kỹ thuật Blockchain này nhé.

Xem tiếp