Bitcoin đang ở giai đoạn chuyển giao của thị trường

Ta có thể thấy rằng đường ema 150 có tính kháng cự rất mạnh. Nó đang giao nhau với gần như tất cả các vùng kháng cự mạnh khác – cạnh trên của tam giác (hồng), cạnh trên của nêm giảm(đen). Vùng kháng cự này là nguyên nhân tại sao volume đang rất nhỏ ở hiện tại. Chúng ta đang đi trong 1 đợt tích luỹ nằm ngang, và cho tới khi giá phá vỡ rõ ràng lên hay xuống, volume

Xem tiếp