Hàm Harsh là gì? Tìm hiểu về Harsh Function

Hàm Hash là một hàm mã hóa dữ liệu với dung lượng bất kỳ để thu được một kiểu dữ liệu có độ dài nhất định. Dữ liệu sau khi bị mã hóa đảm bảo không thể tạo ngược lại dữ liệu ban đầu. Mỗi dữ liệu đầu vào khác nhau sẽ tạo ra một đoạn mã Hash khác nhau mà không có một quy luật trước.

Hàm Hash là một hàm mã hóa dữ liệu với dung lượng bất kỳ để thu được một kiểu dữ liệu có độ dài nhất định. Dữ liệu sau khi bị mã hóa đảm bảo không thể tạo ngược lại dữ liệu ban đầu. Mỗi dữ liệu đầu vào khác nhau sẽ tạo ra một đoạn mã Hash khác nhau mà không có một quy luật trước. Kết quả Hash của cùng một dữ liệu ban đầu sẽ luôn cho ra cùng một đoạn mã Hash duy nhất. Hash Sha-256 là hàm mã hóa dữ liệu trong đó kết quả hash là một chuỗi số gồm 256 bits.
Với tính chất như vậy, hàm hash được dùng để chứng minh tính nguyên vẹn của dữ liệu ban đầu. Sau khi dữ liệu được hash lại, thì việc thay đổi bất kỳ giá trị nào trong dữ liệu đó sẽ sinh ra một giá trị Hash mới. Việc kiểm tra kết quả của hàm hash hiện tại với giá trị hash ban đầu sẽ kết luận được dữ liệu có bị thay đổi không trong quá trình gửi và nhận thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.